Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy partypro.pl,

prowadzony pod partypro.pl oraz sklep.partypro.pl (dalej zwaną Witryną) przez Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe IMAGE Kacper Butoka z siedzibą w Koszalin 75-450 ul. Lelewela 13b/3, (dalej

zwanego Sklepem Internetowym).

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w

rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod

numerem księgi 141217.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z

Witryny?

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z

Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć

charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia

przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania

przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,

co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 

1.Administrator wykorzystuje Cookies

własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

 

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

2.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 

a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

3.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla

pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki

cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów

doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem

przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez

administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje

zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki

internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać

tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji

takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon

został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak

również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą

archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu

użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi

osobowymi.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na

Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w

ramach Witryny.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie

dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych

danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego

konta lub z adresu: sklep@partypro.pl, numeru telefonu 782 269 020.

 

Marketing Sklepu Internetowego

 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail

będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów partypro.pl oraz sklep.partypro.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do

 

następujących podmiotów :

 

1.POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa)

numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

 

2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130; 30-624 Kraków)

numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000317743

 

3.Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa), numer w

Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000384905, NIP: 5252507706

 

4.W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w

 

Sklepie Internetowym są:

 

1.Dotpay S.A. Z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790,

prowadzonego przez SądRejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00

złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00złotych.

 

 

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 

 

 

w celach realizacji zamówień złozonych w sklepie internetowym partypro.pl oraz sklep.partypro.pl. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym

zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@partypro.pl.

 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową /

stosuje procedurę scoringową jest BANK Pko BP oddział Koszalin.

 

Informacja dotycząca przetwarzanych danych przy rejestracji / w formularzach

jednorazowych zamówieńrazowych zamówień

 

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w

sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówień/korzystania z usług świadczonych za

pośrednictwem sklepu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe IMAGE Kacper Butoka z siedzibą w Koszalin 75-450 ul. Lelewela 13b/3. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwuprawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia

związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej

opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają

Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i

hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie

będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na

Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa

 

 

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach

Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:

sklep@partypro.pl.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat

danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo

do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również

możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach

marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@partypro.pl.

 

Inne strony internetowe

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep

internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy

zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi

w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane

pod adresem: sklep@partypro.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji ( Kacper Butoka ) .

 

pixel