Uprawnienie do odstąpienia od umowy

I. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA

ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3,

75-450 Koszalin

 

lub mailowo

sklep@partypro.pl

podany w niniejszym Regulaminie.

 

1.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

1.3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Partypro.pl przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

- nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego

opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- dostarczania prasy;

- usług w zakresie gier hazardowych.

 

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PHU IMAGE Kacper Butoka Perłowa 7 75-016 Skwierzynka

1.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

1.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

pixel